वन्य भाज्या / Wild vegetables

घायपात

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: मावनजी पवार पाडा / Pada/ Hamlet: चौक खेडे / village: चौक तालुका / Taluka /… Read More »घायपात

उबंरची भाजी(कोवळी उबंर भाजी)

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: मिनाक्षी लक्ष्मण कवटे पाडा / Pada/ Hamlet: दांडेकर पाडा खेडे / village: गांगणगाव तालुका /… Read More »उबंरची भाजी(कोवळी उबंर भाजी)