Skip to content

वन्य भाज्या / Wild vegetables

सफेत फुलाचा बाहवा ( चोखा बाहवा )

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: गणपत चिमा पवार / रघु रामा गावंढा पाडा / Pada/ Hamlet: वांगणपाडा खेडे / village:… Read More »सफेत फुलाचा बाहवा ( चोखा बाहवा )

घायपात

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: मावनजी पवार पाडा / Pada/ Hamlet: चौक खेडे / village: चौक तालुका / Taluka /… Read More »घायपात

उबंरची भाजी(कोवळी उबंर भाजी)

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: मिनाक्षी लक्ष्मण कवटे पाडा / Pada/ Hamlet: दांडेकर पाडा खेडे / village: गांगणगाव तालुका /… Read More »उबंरची भाजी(कोवळी उबंर भाजी)

मराठी