हे फळ काटेरी झुडपे आढळतात व ह्या फळात भरपूर प्रमाणात व्हिटामिन मिळत असतात.

Dragon fruit

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Vijay Laxman Rayate पाडा / Pada/ Hamlet: जंगल खेडे / village: जंगल वृक्षाची माहिती व… Read More »Dragon fruit