जैवविविधतेचा सणामध्ये वापर / Use of biodiversity in festivals

दिवाळी

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Kailesh Kumare पाडा / Pada/ Hamlet: एटापल्ली तालुका / Taluka / Block: एटापल्ली जिल्हा /… Read More »दिवाळी

दसरा

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Kailesh Kumare पाडा / Pada/ Hamlet: एटापल्ली तालुका / Taluka / Block: एटापल्ली जिल्हा /… Read More »दसरा

सरू

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Rakesh Durge पाडा / Pada/ Hamlet: एटापल्ली तालुका / Taluka / Block: एटापल्ली जिल्हा /… Read More »सरू

दिवाळी

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Sachin Chorge पाडा / Pada/ Hamlet: कुडाळ तालुका / Taluka / Block: कुडाळ जिल्हा /… Read More »दिवाळी