जैवविविधतेचा सणामध्ये वापर / Use of biodiversity in festivals

होळी

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Lilesh chavan पाडा / Pada/ Hamlet: धडगाव तालुका / Taluka / Block: धडगाव जिल्हा /… Read More »होळी

चौदश

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Lilesh chavan पाडा / Pada/ Hamlet: धडगाव तालुका / Taluka / Block: धडगाव जिल्हा /… Read More »चौदश

चैत्र

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Kailesh Kumare पाडा / Pada/ Hamlet: एटापल्ली तालुका / Taluka / Block: एटापल्ली जिल्हा /… Read More »चैत्र

होळी

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Kailesh Kumare पाडा / Pada/ Hamlet: एटापल्ली तालुका / Taluka / Block: एटापल्ली जिल्हा /… Read More »होळी

संजोरा

माहिती देणार्‍याचे नाव / Name of person providing the information: Kailesh Kumare पाडा / Pada/ Hamlet: एटापल्ली तालुका / Taluka / Block: एटापल्ली जिल्हा /… Read More »संजोरा