Skip to content

kalyani Lele

भोकर

आपल्या बालपणी कदाचित या जादूई फळाची चव आपण अनुभवली असेल.. आजही ते क्षण आठवतात.. सहयाद्रीच्या घाट माथ्यावर भटकताना भोकराचे फळ खाण्यास मिळते,.. अत्यंत शक्तीवर्धक ,… Read More »भोकर

मोह (Madhuca longifolia)

मोह हा पानगळी औषधी, धार्मिक महत्वाचा वृक्ष असून याला आदिवासीचा कल्पवृक्ष असेही म्हणतात. मोहाच्या फुला-फळांपासून त्यांना रोजगार मिळतो. भाकरीची सोय होईल इतपत पैसे मिळतात. तसेच… Read More »मोह (Madhuca longifolia)

चाई चा मोहोर

वैशाख वणव्याने तापलेली धरती..  पावसाची प्रतिक्षा, गर्भवती माती उनाड रानवारा, गारव्याची झुळूक येतील, बरसतील मेघ आता  काजव्यांचा चमचमाट… दीस उरले थोडे, होईल आषाढा सुरुवात !!… Read More »चाई चा मोहोर

मराठी