Skip to content

भोकर

आपल्या बालपणी कदाचित या जादूई फळाची चव आपण अनुभवली असेल.. आजही ते क्षण आठवतात.. सहयाद्रीच्या घाट माथ्यावर भटकताना भोकराचे फळ खाण्यास मिळते,.. अत्यंत शक्तीवर्धक , कृमिनाशक, खोकल्यापासुन आराम देणारे हे नैसर्गिक फळ आहे.. काही जण याचे चविष्ट लोणचे देखील तयार करतात.. असे हे पौष्टिक, बुळबुळीत चिकट रसांनी भरलेले फळ नक्की खावं!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English