पोळा

  • Mavanji Pawar
  • जव्हार
  • जव्हार
  • पालघर
  • महाराष्ट्र
  • समुदाय - कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी,
    महिने - ऑगस्ट - सप्टेंबर,
    भात, मिलेट्स यासारखे धान्य आणि त्याच बरोबर स्थानिक खाद्यपदार्थ म्हणून तयार केलेले ""वाफेवरची भाकरी"" देवाला अर्पण करतात

Leave a Reply

Your email address will not be published.