Skip to content

पोळा

By:

Mavanji Pawar

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी, महिने – ऑगस्ट – सप्टेंबर, भात, मिलेट्स यासारखे धान्य आणि त्याच बरोबर स्थानिक खाद्यपदार्थ म्हणून तयार केलेले “”वाफेवरची भाकरी”” देवाला अर्पण करतात

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video

English