नागपंचमी

  • Mavanji Pawar
  • जव्हार
  • जव्हार
  • पालघर
  • महाराष्ट्र
  • समुदाय - कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी,
    महिने - ऑगस्ट,
    झिपरी ज्वारीच्या लाह्या केल्या जातात

Leave a Reply

Your email address will not be published.