दिवाळी

  • Mavanji Pawar
  • जव्हार
  • जव्हार
  • पालघर
  • महाराष्ट्र
  • समुदाय - कोकणा, वारळी, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी,
    महिने - ऑक्टोबर-नोव्हेंबर,
    दिवाळी सणात करंडा आणि वाटाणाची भाजी, बरोबर भाकरी (काकडी रोटी) तयार केली. तांदळाच्या पिठापासून तयार केलेले दिवुले(दिवे) वापरतात

Leave a Reply

Your email address will not be published.