दिवाळी

By:

Kailesh Kumare

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

एटापल्ली

जिल्हा / District

गडचिरोली

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – माडिया, महिने – ऑक्टोबर, दिवाळीच्या दिवशी गाई बैलांची सामूहिक पद्धतीने गोटुल मध्ये पुजा केली जाते. पूजेसाठी एफकेटी कोंबडीच्या पिल्लाचा बळी दिला जातो आणि तो त्याचे जेवण बनवून प्रसाद म्हणून वाटप केली जाते. कोहळा आणि भात यांचा नैवेद्य म्हणून गाई बैलास दिला जातो.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video