कोवळी भाजी

  • Mavanji Pawar
  • जव्हार
  • जव्हार
  • पालघर
  • महाराष्ट्र
  • समुदाय - कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी,
    महिने - जून-जुलै,
    पाऊस सुरू झाल्यानंतर जंगलातून काढलेली पहिली भाजी म्हणजे सफेद मुसली. त्यानंतर आदिवासींनी इतर भाज्यांचा वापर सुरू केला

Leave a Reply

Your email address will not be published.