काकडीपुजन

  • Nana Pawara
  • धडगाव
  • धडगाव
  • नंदुरबार
  • महाराष्ट्र
  • समुदाय - पावरा,
    महिने - ऑगस्ट / सप्टेंबर,
    ज्यावेळी पावसाळ्यात काकडी परीपक्व होते, त्यावेळी ती खाण्याच्या आधी काकडीचे आणि मकाचे पूजन केले जाते. पूजेसाठी गावातील पुजारीला बोलवतात. पूजेसाठी तीन काकड्या, काकडीचे फुले , पाने आणि दोन मका ठेवतात. पुजा करताना तांब्याभर पानी, सुक्का पाणी आणि मोहाची दारू वापरली जाते. हे सर्व सुपात घेऊन घरोघरी काकडी आणि मका पूजन केले जाते

Leave a Reply

Your email address will not be published.