Skip to content

लोकगीत / लोकसंगीत फॉर्म / Folk-song/ Folk-music form

  • लोकगीत / लोकसंगीत कोठे वाजवतात / Where this folk-song/folk-music is played?

  • लोकगीत किंवा लोकसंगीत आहे, त्याचा प्रकार , वैशिष्टे इत्यादीबाबत एक-दोन शब्द लिहा . Pलease note 1-2 words about type/ characteristics of song/music
  •  
    Save Draft
मराठी