होळी

By:

Mavanji Pawar

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

“समुदाय – कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी, महिने – मार्च, तांदूळ आणि बाजरीपासून तयार केलेला पापड होळी पूजेच्या वेळी वापरला जातो ”

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video