होळी

By:

Sachin Chorge

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

कुडाळ

जिल्हा / District

सिंधुदुर्ग

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा आणि गडकरी, महिने – मार्च – एप्रिल, होळीच्या ठिकाणी उंच आंब्याचे संपूर्ण झाड (मॅनिनिफेरा इंडिका) वापरले जाते, नारळ झाडाला बांधले जाते आणि केळीची पाने अर्पणे देण्यासाठी वापरतात.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video