संक्रांत

By:

Lilesh chavan

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

धडगाव

जिल्हा / District

नंदुरबार

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – पावरा, महिने – जानेवारी, संक्रांत पूजन करण्यासाठी येथील प्रमुख धान्य ज्वारी, मका आणि भात गाडग्यात टाकून पूजले जातात

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video