शिवरात्रि

By:

Lilesh chavan

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

धडगाव

जिल्हा / District

नंदुरबार

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – पावरा, महिने – फेब्रुवारी, शिवरात्रीच्या दिवशी आदिवासी राजा अकराणी आणि महादेव यांच्या पूजेसाठी बेलाची पाने वापरली जातात. त्याच प्रमाणे पूजेसाठी ज्वारीचे धान्य वापरले जाते

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video