वटपौर्णिमा

By:

Sachin Chorge

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

कुडाळ

जिल्हा / District

सिंधुदुर्ग

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा आणि गडकरी, महिने – जून, वड (फिकस बेंगॅलेलिसिस) ची पूजा केली जाते आणि पानांचा उपयोग नैवेद्य देण्यासठी म्हणून केला जातो, आंबा, करवंद (करिसा कारंडस) , फणस (आर्टोकारपस हेटरोफिलस), काजू (acनाकार्डियम ओसीडेंटल), अननस (अनानास कोमोसस), केळी अर्पण केली जाते

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video