मकाचि नवाई

By:

Nana Pawara

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

धडगाव

जिल्हा / District

नंदुरबार

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – पावरा, महिने – ऑगस्ट -सप्टेंबर, मकाचा मोहरम(मोहोर) आला की नवाई साजरी केली जाते. मकानेच हे नवाईचे पूजन केले जाते. काकडीची भाजी केली जाते आणि प्रत्येक देवाला नैवेद्य म्हणून दिले जाते. हे सगळी देव ग्रहण करतात, अशी येथे श्रद्धा आहे. हे पूजन पूर्ण झाल्यानंतर बैलांना, गाई-बकरांना कणसे बाफवून खायला दिली जातात. त्यानंतर आहारात मकाचा अन्न म्हणून वापर केला जातो.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video