बैल पोळा

By:

Nana Pawara

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

धडगाव

जिल्हा / District

नंदुरबार

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – पावरा, महिने – ऑगस्ट, बैलपोळ्याच्या दिवशी बैलांना विशेष महत्व असते. या दिवशी बैलांना मक्याच कणीस वाफवून खाऊ घातले जाते. मिरवणूक काढण्याआधी बैलांना मोहाची दारू पाजली जाते. सायंकाळी पुरणपोळी, भाताचे पिठले भाकरी असा स्वयंपाक बनवला जातो.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video