बिजा

By:

Mavanji Pawar

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

“समुदाय – वारली, ठाकर, कातकरी, महिने – मार्च-एप्रिल, तांदूळ पीठापासून लाडू तयार केले जातात”

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video