बार्शी

By:

Mavanji Pawar

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी, महिने – ऑक्टोबर-नोव्हेंबर, प्रत्येक घरातील एक किंवा दोन माणसे सात दिवस गावाबाहेर राहतात, आठव्या दिवशी कापणी केलेले धान्य आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थ देवाला अर्पण करतात पिकांना धान्य दिले जाते. मग गायीच्या गोठ्याला तोरण बांधतात.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video