दसरा

By:

Yogesh Nawale

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

अकोले

जिल्हा / District

अहमदनगर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – हिंदू महादेव कोळी, महिने – सप्टेंबर, दसर्‍याच्या दिवशी आदिवासी शेतकरी सर्व शेतीच्या अवजारे पूजन करतात. या दिवशी संध्याकाळी सर्व ग्रामस्थ आपट्याची पाने एकमेकांना सोनं म्हणून वाटत असतात. या दिवशी वाघोबाला खीर आणि भात चा नैवेद्य दाखवला जातो.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video