तुळशी विवाह

By:

Sachin Chorge

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

कुडाळ

जिल्हा / District

सिंधुदुर्ग

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा आणि गडकरी, महिने – ऑक्टोबर- नोव्हेंबर, उसा, दिंडा (लीआ इंडिका), चिंच, आवळा (फिलेन्टस एम्ब्रिका), तांदूळाचे कुरमुरे, आंब्याची पाने वापरली जातात

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video