घटस्थापना

By:

Mavanji Pawar

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी, महिने – ऑक्टोबर-नोव्हेंबर, बियाणे आणि खुरासणीच्या फुलांच्या माळा तयार करून आपल्या कुलदैवतेला नऊ दिवसांसाठी अर्पण करतात.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video