गोकुळाष्टमी

By:

Sachin Chorge

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

कुडाळ

जिल्हा / District

सिंधुदुर्ग

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा आणि गडकरी, महिने – ऑगस्ट, शेवग्याच्या भाजी शिजविली जाते, तांदळाच्या डोसा बनवतात .

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video