खळ्यावरचा देव

By:

santosh Agale

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी, महीने – नोव्हेंबर – डिसेंबर, पिकाची कापणी झाल्यानंतर नवीन शेतीमाल देवाला अर्पण केले, त्यानंतर धान्य साठवणुकीसाठी घरी नेले जाते

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video