अक्षय तृतीया (आखाती )

By:

Mavanji Pawar

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा, वारली, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी, महिने – एप्रिल-मे, ज्वारी, मका इतर बियाणे बांबूच्या टोपलीत मातीमध्ये मिसळावी आणि 7 दिवसानंतर त्याची रोपे उगवण्यास सूरुवात होते. त्यानंतर बियाणे दर आणि बियाण्यांची गुणवत्ता याबद्दल कल्पना येते, म्हणून हा उत्सव बियाण्यांचा उत्सव म्हणूनही ओळखला जातो

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video