शिमगा

By:

रघुनाथ सखाराम भावर

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

गडदे

तालुका / Taluka / Block

विक्रमगड

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

शिमगा सन होळी सनाच्या दुसऱ्या दिवशी शिमग्याला आमचे आदिवासी बांधव देवाला (कुलदैवताला)आंबा, नारळ तर कुठे कुठे नवस असल्यास कोंबडा नैवेद्य दिल्यानंतर पूजा करून आंबा व नारळाचा प्रसादाचे गावात वाटप करून आमचे आदिवासी बांधव आंबे खायला सुरवात करतात.

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video