उबंरची भाजी(कोवळी उबंर भाजी)

By:

मिनाक्षी लक्ष्मण कवटे

पाडा / Pada/ Hamlet

दांडेकर पाडा

खेडे / village

गांगणगाव

तालुका / Taluka / Block

डहाणु

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

पालघर

भाजीची माहिती / Details of the vegetable

उबंर ही एक फळ झाड आहे या झाडावर येणारी कोवळी फळांची भाजी करतात कोवळी फळे घेवुन धुऊन घेणे व फळांचे लहान तुकडे करून सूरवातीला शिजवून घेणे थंड झाल्यावर पाणी घेवु नये कांदा व लसुण जिरे हळद तिखट घेवुन फोडणी घेणे अशी ही उबंर फळांची भाजी होय

भाजीचा ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video of vegetable