वरई

By:

काशीनाथ सोमा रेरे

पाडा / Pada/ Hamlet

वाघ्याचीवाडी

खेडे / village

सायदे

तालुका / Taluka / Block

मोखाडा

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

पिकाबद्दल माहिती / Information about the crop.

सदर पीक हे पावसाळी असून त्याचे रोपटे तयार केले जाते व ते उपटून दुसरीकडे लावले जाते। त्यापासून उपासा साठी वरई दळून भगर तयार केली जाते। तिला चांगला भाव भेटतो।

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video