भुईमूग

By:

भीमा रामा झुगरे

पाडा / Pada/ Hamlet

अंधेरवाडी

खेडे / village

सायदे

तालुका / Taluka / Block

मोखाडा

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

पिकाबद्दल माहिती / Information about the crop.

सदर पीक हे शेंगदाणा पासून तेल तयार करणे साठी कमी घेतले जात असून दैनंदिन वापरासाठी अधिक घेतात।

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video